Międzynarodowa Konferencja Ekspercka “Konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe w XXI wieku” jest zorganizowaną przez uczelnie i instytucje z Polski, Rumunii, Ukrainy i Gruzji płaszczyzną dyskusji i wymiany poglądów na temat nowoczesnych zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego. W konferencji wezmą udział sekuritolodzy, politolodzy, ekonomiści, przedstawiciele świata polityki i biznesu z różnych stron świata.

Strona konferencji: www.konferencja.org.pl