Ośrodek Badań nad Mediami oraz Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w drugiej edycji Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej:

METAL STUDIES II
Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2018r. w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Podchorążych 2. Podczas drugiej edycji wydarzenia pragniemy poddać naukowej refleksji zagadnienia oscylujące wokół kategorii artysty oraz szeroko rozumianej sceny w obrębie metalowej (kontr)kultury. W kontekście powyższych haseł kluczowych proponujemy Państwu podjęcie rozważań nad następującymi tematami:

Artyści metalowej (kontr)kultury: prekursorzy – naśladowcy – kontynuatorzy
Głosy twórców metalowych
Wizerunki, ciała, maski i twarze muzyków
Transmedialność i transdyscyplinarność twórczości artystów metalowych
Narracje (auto)biograficzne twórców
Artysta metalowy jako bohater literacki, filmowy, kulturowy
Inspiracje twórców metalowych rozmaitymi dziedzinami sztuki
Metalowi idole w mediach (teledysk; film dokumentalny; talk show; reality show; talent show; blog; vlog; social media, etc.)
Metal Gods na scenie
Rytuały metalowe, występy, koncerty, festiwale
„Kulisy” występów metalowych
Sceny jako przestrzenie kulturowe
Sceny a interakcje symboliczne i praktyki muzyczne
Rola sceny w widowisku metalowym
Organizatorzy są również otwarci na inne propozycje referatów mieszczących się tematycznie w zaproponowanych wyżej ramach. Konferencja skierowana jest do badaczy różnych dziedzin humanistyki: literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, muzykologów, antropologów, socjologów, jak również przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych.

W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 28.02.2018r. na adres: konferencja.metal@gmail.com. Formularz oraz szczegółowe informacje odnaleźć można w zakładkach strony.

Opłata konferencyjna wynosi – 350zł, dla doktorantów — 250zł.

Wpłaty należy dokonać do 31.03.2018r. na konto Uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: „Metal studies II” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika) po uzyskaniu informacji od Organizatorów o przyjęciu zgłoszonego tematu.

Organizatorzy planują wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dr Jakub Kosek
Katedra Mediów i Badań Kulturowych
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie