• Organizator konferencji: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 • Ośrodek Badań nad Mediami oraz Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w drugiej edycji Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej:

  METAL STUDIES II
  Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury

  Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2018r. w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Podchorążych 2. Podczas drugiej edycji wydarzenia pragniemy poddać naukowej refleksji zagadnienia oscylujące wokół kategorii artysty oraz szeroko rozumianej sceny w obrębie metalowej (kontr)kultury. W kontekście powyższych haseł kluczowych proponujemy Państwu podjęcie rozważań nad następującymi tematami:

  Artyści metalowej (kontr)kultury: prekursorzy – naśladowcy – kontynuatorzy
  Głosy twórców metalowych
  Wizerunki, ciała, maski i twarze muzyków
  Transmedialność i transdyscyplinarność twórczości artystów metalowych
  Narracje (auto)biograficzne twórców
  Artysta metalowy jako bohater literacki, filmowy, kulturowy
  Inspiracje twórców metalowych rozmaitymi dziedzinami sztuki
  Metalowi idole w mediach (teledysk; film dokumentalny; talk show; reality show; talent show; blog; vlog; social media, etc.)
  Metal Gods na scenie
  Rytuały metalowe, występy, koncerty, festiwale
  „Kulisy” występów metalowych
  Sceny jako przestrzenie kulturowe
  Sceny a interakcje symboliczne i praktyki muzyczne
  Rola sceny w widowisku metalowym
  Organizatorzy są również otwarci na inne propozycje referatów mieszczących się tematycznie w zaproponowanych wyżej ramach. Konferencja skierowana jest do badaczy różnych dziedzin humanistyki: literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, muzykologów, antropologów, socjologów, jak również przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych.

  W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 28.02.2018r. na adres: konferencja.metal@gmail.com. Formularz oraz szczegółowe informacje odnaleźć można w zakładkach strony.

  Opłata konferencyjna wynosi – 350zł, dla doktorantów — 250zł.

  Wpłaty należy dokonać do 31.03.2018r. na konto Uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: „Metal studies II” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika) po uzyskaniu informacji od Organizatorów o przyjęciu zgłoszonego tematu.

  Organizatorzy planują wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej.

  Serdecznie zapraszamy!

  W imieniu Komitetu Organizacyjnego
  Dr Jakub Kosek
  Katedra Mediów i Badań Kulturowych
  Instytut Filologii Polskiej
  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie