Zapraszamy do udziału w Letniej Szkole Analizy i Metod Badań Jakościowych, która odbędzie się w dn. 25-27 czerwca 2018 r. w Krakowie, jako wydarzenie towarzyszące VII Transdyscyplinarnemu Sympozjum Badań Jakościowych.
Szkoła Letnia to warsztaty praktyczne z zakresu metodologii i analizy danych w badaniach jakościowych, służące zdobyciu nowych i podniesieniu posiadanych kompetencji. Na szkolenia zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, firm komercyjnych czy agencji badawczych.
Informacje dotyczące tematów szkoleń, opłat i rejestracji znajdują się na stronie internetowej: www.viitsbj.confer.uj.edu.pl
Zapisy na warsztaty i uiszczanie opłat do 15 czerwca 2018 r.