Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przygotowuje ogólnopolską konferencję, której temat brzmi “Dziedzictwo nasze czy obce: sto lat dyskusji w niepodległej Polsce”. Konferencja odbędzie się 22 października 2018 roku w Auditorium Maximum UKSW w Warszawie, przy ul. Wóycickiego 1 i będzie 8. konferencją z cyklu “Konserwacja Zapobiegawcza Środowiska”. Głównym celem będzie poruszenie zagadnień związanych z tzw. “trudnym” dziedzictwem, należącym do mniejszości etnicznych bądź religijnych dla danego obszaru, a przez to często niezauważanym i pomijanym.