Konferencja Młodych Filmoznawców to wspólny projekt studentek Instytutu Pedagogiki i Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Konferencji przyświeca cel zdobywania szlifów organizacji wydarzeń związanych z upowszechnianiem kultury filmowej, a także stworzenie przestrzeni dla stawiania pierwszych kroków na konferencji naukowej dla przyszłych badaczy i teoretyków filmu. Wydarzenie umożliwia im debiut w bezpiecznych warunkach studenckiego panelu dyskusyjnego o cechach konferencji naukowej.
11 maja 2018 roku odbyła się pierwsza edycja KMF, pod hasłem Nostalgia w kinie. Organizatorki podjęły współpracę z Dyskusyjnym Klubem Filmoznawców UJ, a poza patronatami swoich Instytutów uzyskały również wsparcie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. Konferencja została nagłośniona przez studencką rozgłośnię radiową UJOT FM. Wydarzenie rozpoczął wykład ekspercki pani Olgi Bobrowskiej. Łącznie, prelegenci, którzy przeszli procedurę rekrutacyjną zaprezentowali 8 prelekcji połączonych w dwa panele, a każdy z nich zakończył się wspólną dyskusją. Konferencja miała nie tylko charakter międzyuczelniany, ze względu na obecność prelegenta z Akademii Górniczo-Hutniczej, ale również ogólnopolski, ponieważ zaprezentowały się na niej studentki reprezentujące Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Druga edycja Konferencji planowana jest na 14 grudnia 2018 roku, odbędzie się pod hasłem Muzyka w filmie. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowania do nowego wydarzenia.

Konferencja Młodych Filmoznawców to szczególny dowód na zaangażowanie studentów w życie uczelni oraz podejmowanie przez nich inicjatywy budowania wydarzeń kulturalno-naukowych ponad podziałami strukturalnymi uczelni oraz łączących ze sobą różne środowiska akademickie. Stanowi przestrzeń zdobywania cennych doświadczeń, zarówno po stronie organizatorów jak i prelegentów, a także pozwala na zdobywanie kontaktów potrzebnych w przyszłej działalności animatorów kultury, filmoznawców, krytyków filmowych wszystkich tych, w których sercach i umysłach dbanie o upowszechnianie kultury filmowej zajmuje wyjątkowe miejsce.