STOWARZYSZENIE MŁODYCH TWÓRCÓW „KONTRAST”
ZAPRASZA NA III OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
JĘZYK I KULTURA W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ. TRADYCJA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PERSPEKTYWY
WROCŁAW, 14 WRZEŚNIA 2018 ROKU

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na trzecią już edycję konferencji z cyklu „Język i kultura w komunikacji społecznej”. Pragniemy, by nasze spotkanie ponownie miało charakter interdyscyplinarny, dlatego do udziału zachęcamy przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.
Podobnie jak w latach ubiegłych chcemy się skupić zarówno na ujęciu diachronicznym, jak i na omówieniu przeobrażeń oraz nowych tendencji i pespektyw badawczych. Równie ważne będą głosy odnoszące się do obecnego stanu i statusu języka oraz etyki słowa i zachowań niewerbalnych, a także elementów kultury funkcjonujących w ramach komunikacji społecznej. Namawiamy do namysłu między innymi nad użyciem języka jako narzędzia komunikacji społecznej, tradycją w przekazach medialnych, relacją między komunikowaniem społecznym a kulturą ‒ dawniej i dziś, ponad-czasowymi zjawiskami funkcjonującymi w tym zakresie, a także nad innymi pokrewnymi zagadnieniami.
Obrady odbędą się w klubie dyskusyjnym CaféTHEA we wrocławskim rynku. Opłata wynosi
40 złotych (pokrywa koszty materiałów konferencyjnych oraz przerw kawowych). Na każde wystąpienie przewidujemy 20 minut. Na formularze zgłoszeniowe czekamy do 7 września 2018 roku pod adresem e-mailowym: kontrastowe.konferencje@gmail.com.