• Organizator konferencji: Szkoły św. Tomasza z Akwinu

 • IX Międzynarodowa Konferencja Edukacji Klasycznej
  Muzyka – możliwości i zagrożenia w edukacji młodzieży
  Józefów, 9 grudnia 2017 r.

  Serdecznie zapraszamy na kolejną Międzynarodową Konferencję Edukacji Klasycznej, organizowaną już po raz dziewiąty przez Szkoły św. Tomasza z Akwinu w Józefowie. Podczas tegorocznej edycji pragniemy podjąć temat muzyki jako obszaru możliwości i zagrożeń w edukacji młodzieży. Zaproszeni Prelegenci będą mówić między innymi na temat:
   filozoficznych i teologicznych podstaw muzyki,
   wpływu zasad filozoficznych na muzykę,
   różnych nurtów muzyki współczesnej,
   wpływu poszczególnych nurtów muzyki na zachowania młodzieży,
   estetyki muzycznej,
   świadomej percepcji muzyki,
   zależności pomiędzy dokonywanymi wyborami estetycznymi a zachowaniami uczniów.

  Prelegenci:
   ks. Leonard Amselgruber – muzyk, specjalista muzyki sakralnej, organizator warsztatów muzyki liturgicznej Chorwoche.
   dr hab. Jagna Dankowska – dr hab. filozofii (Uniwersytet Warszawski), reżyser dźwięku (Akademia Muzyczna im. F. Chopina); zajmuje się filozofią muzyki, a w tym szczególnie niemiecką filozofią muzyki dziewiętnastego wieku, a także polską filozofią i estetyką muzyki.
   dr Antonina Karpowicz-Zbinkowska – dr nauk teologicznych, muzykolog; publikowała m.in. w „Studia Theologica Varsaviensia”, na stałe współpracuje z redakcją „Christianitas”; interesuje się filozoficznymi i teologicznymi pryncypiami muzyki, zwłaszcza w ujęciu autorów antycznych i wczesnochrześcijańskich.

  W czasie konferencji odbędzie się też krótki recital Karola Radziwonowicza, znakomitego pianisty, prezesa Towarzystwa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie. Natomiast po zakończeniu obrad uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć przedstawienie Bracia w wykonaniu aktorów szkolnego teatru Yorick.

  Konferencja odbędzie się w auli Szkół Akwinaty w Józefowie (ul. Piotra Skargi 13, 05-420 Józefów).
  Szczegółowe informacje i plan konferencji na stronie: www.akwinata.edu.pl
  Kontakt:
  email: konferencja@akwinata.edu.pl, tel. 698 963 300 (w godz. 8 – 15).