IX Międzynarodowa Konferencja Edukacji Klasycznej
Muzyka – możliwości i zagrożenia w edukacji młodzieży
Józefów, 9 grudnia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy na kolejną Międzynarodową Konferencję Edukacji Klasycznej, organizowaną już po raz dziewiąty przez Szkoły św. Tomasza z Akwinu w Józefowie. Podczas tegorocznej edycji pragniemy podjąć temat muzyki jako obszaru możliwości i zagrożeń w edukacji młodzieży. Zaproszeni Prelegenci będą mówić między innymi na temat:
 filozoficznych i teologicznych podstaw muzyki,
 wpływu zasad filozoficznych na muzykę,
 różnych nurtów muzyki współczesnej,
 wpływu poszczególnych nurtów muzyki na zachowania młodzieży,
 estetyki muzycznej,
 świadomej percepcji muzyki,
 zależności pomiędzy dokonywanymi wyborami estetycznymi a zachowaniami uczniów.

Prelegenci:
 ks. Leonard Amselgruber – muzyk, specjalista muzyki sakralnej, organizator warsztatów muzyki liturgicznej Chorwoche.
 dr hab. Jagna Dankowska – dr hab. filozofii (Uniwersytet Warszawski), reżyser dźwięku (Akademia Muzyczna im. F. Chopina); zajmuje się filozofią muzyki, a w tym szczególnie niemiecką filozofią muzyki dziewiętnastego wieku, a także polską filozofią i estetyką muzyki.
 dr Antonina Karpowicz-Zbinkowska – dr nauk teologicznych, muzykolog; publikowała m.in. w „Studia Theologica Varsaviensia”, na stałe współpracuje z redakcją „Christianitas”; interesuje się filozoficznymi i teologicznymi pryncypiami muzyki, zwłaszcza w ujęciu autorów antycznych i wczesnochrześcijańskich.

W czasie konferencji odbędzie się też krótki recital Karola Radziwonowicza, znakomitego pianisty, prezesa Towarzystwa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie. Natomiast po zakończeniu obrad uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć przedstawienie Bracia w wykonaniu aktorów szkolnego teatru Yorick.

Konferencja odbędzie się w auli Szkół Akwinaty w Józefowie (ul. Piotra Skargi 13, 05-420 Józefów).
Szczegółowe informacje i plan konferencji na stronie: www.akwinata.edu.pl
Kontakt:
email: konferencja@akwinata.edu.pl, tel. 698 963 300 (w godz. 8 – 15).