• Organizator konferencji: Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 • Już po raz czwarty zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu naukowym, integrującym środowisko młodych teologów w Polsce. W tym roku postanowiliśmy podjąć wieloaspektową refleksję chrystologiczną, do której pragniemy zaprosić także teologów prawosławnych i protestanckich.

  PROPONOWANE ZAGADNIENIA
  • wiara chrystologiczna pierwszych soborów
  • chrystologia i soteriologia
  • jedność Jezusa ziemskiego i Chrystusa uwielbionego
  • proegzystencjalny aspekt Jezusa ziemskiego
  • Odkupiciel eschatologiczny
  • prymat Chrystusa nad światem
  • Kyrios miłosierny
  • znaczenie obecnych trudności chrystologicznych
  • aktualna wartość dogmatu chrystologicznego
  • chrystologia i antropologia w perspektywach kultury współczesnej

  TERMINY, OPŁATY I ZAŚWIADCZENIA

  Udział czynny.

  Zgłoszenia do 30 kwietnia 2018 r. wyłącznie przez formularz rejestracyjny: bit.do/Newmanalia2018

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji. Informacje o przyjęciu lub odrzuceniu referatu zostaną rozesłane do 7 maja 2018 r. Na każde wystąpienie przewidziane będzie 15 minut. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej na poczet kosztów organizacyjnych (catering, druk materiałów) w wysokości 50 zł dla studentów i 100 zł dla doktorantów – do 14 maja (dane do przelewu otrzymają Państwo wraz z wiadomością o zakwalifikowaniu). Ze względów technicznych będą Państwo proszeni o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu, prosimy więc o szczególne zwrócenie uwagi na ten fakt w przypadku wnoszenia opłat przez Uczelnię.

  Ostateczny program ogłoszony zostanie do 22 maja.
  Planowana jest publikacja pokonferencyjna – dokładniejsze informacje zostaną podane po konferencji.

  Udział bierny.

  Wydarzenie ma charakter otwarty, udział bierny jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji – zachęcamy do licznego udziału. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nie wystawiamy ani nie podpisujemy zaświadczeń dla słuchaczy w żadnej formie.

  ZAPROSZENIE w formacie PDF: https://drive.google.com/file/d/1VeB8lLUmr9lLEcD0OpaORImljaLy7-yg/view

  PLAKAT w formacie A3:
  https://drive.google.com/file/d/1NwS9KqCK85TW2Z6MyoshobOZGdWjmM9E/view