Kreatywność pozwala nie tylko myśleć nieszablonowo, ale i wychodzić naprzeciw problemom, dokonywać odważnych zmian, podejmować ryzyko. Dzisiejszy rynek pracy stawia nam wyzwania, takie jak: elastyczność, mobilność i innowacyjność. Dlatego też kreatywność staje się niezbędnym narzędziem rozwoju ścieżki kariery.

Podczas konferencji chcielibyśmy podjąć dyskusję na temat znaczenia kreatywności w planowaniu i rozwoju ścieżki kariery w odniesieniu do szczegółowych aspektów dotyczących:

• aktualnych uwarunkowań rynku pracy,
• czynników determinujących wybory zawodowe,
• preferowanych obecnie modeli kariery,
• podejścia pracodawców do rozwoju zawodowego pracowników,
• potrzeby kierowania własnym rozwojem zawodowym.