IV Międzynarodową E-konferencję Naukową
„Dziecko i nauczyciel w świecie mediów”
29 czerwca 2018 roku

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja!
Kontakt: sknmediam@wp.pl

Opłata konferencyjna 80zł, po akceptacji tematu do 30 maja 2018 roku.
Udział czynny w konferencji obejmuje:
– przygotowanie prezentacji w formacie PDF, Power Point,
– przesłanie artykułu.
Prezentację oraz artykuł należy przesłać do 15 czerwca 2018 roku.
Każdy uczestnik otrzyma przed konferencją maila z linkiem do platformy, na której będzie odbywać się konferencja oraz login
i hasło.
Przewidziane jest wydanie monografii!