• Organizator konferencji: Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

 • Szanowni Państwo,

  Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Różne twarze wykluczenia”. Celem konferencji jest umożliwienie polskim i zagranicznym badaczom oraz praktykom pracującym z osobami i grupami znajdującymi się z wielu powodów na marginesie życia społecznego wzięcia udziału w interdyscyplinarnej dyskusji na temat różnych wymiarów wykluczenia.

  Mamy jednocześnie nadzieję, że ta wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń odnośnie filozoficznych, historycznych i społeczno–kulturowych aspektów marginalizacji pozwoli naintegrację środowiska naukowców i praktyków oraz stanie się przyczynkiem podejmowania interdyscyplinarnej współpracy w zakresie badań nad problematyką wykluczenia.

  Warto zaznaczyć, że zgłoszone przez Państwa artykuły naukowe – po uzyskaniu pozytywnej recenzji – będą miały szansę ukazać się w punktowanym czasopiśmie naukowym.

  Więcej informacji znajdą Państwo na naszym fanpage’u: https://www.facebook.com/knd.wnow.ul/

  Komitet Naukowy Konferencji:
  – prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
  – prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak–Zając
  – prof. nadzw. dr hab. Piotr Łukowski
  – prof. nadzw. dr hab. Jan Chodkiewicz
  – prof. nadzw. dr hab. Alina Wróbel
  – dr hab. Renata Szczepanik

  Komitet Organizacyjny Konferencji:
  – mgr Agata Marciniak – Przewodnicząca
  – mgr Katarzyna Okólska – Wiceprzewodnicząca
  – mgr Sylwia Renosik – Wiceprzewodnicząca
  – mgr Monika Kamieńska – Sekretarz

  Ustalenia organizacyjne:
  – Konferencja odbędzie się 29 czerwca 2018 r. na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
  – Zgłoszenia udziału należy dokonać do 20.05.2018 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://goo.gl/forms/qayLzGENCLBREcOk1
  – Abstrakty należy przygotować w języku polskim lub angielskim (nie więcej niż 150 słów).
  – Udział w konferencji jest bezpłatny.
  – Organizator nie zapewnia uczestnikom noclegów. Proponowana baza noclegowa znajduje się na stronie internetowej Konferencji.
  – Czas trwania wystąpień: 20 minut.
  – Program konferencji zostanie przesłany na początku 06. 2018 r.