• Organizator konferencji: Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

 • Szanowni Państwo,

  Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien”.

  Celem konferencji jest wymiana poglądów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem odnośnie wychowawczych, edukacyjnych oraz terapeutycznych walorów kina. Organizowane przez nas wydarzenie będzie okazją poznania tych dzieł filmowych, które mogą być wartościowe z punktu widzenia praktyki pedagogicznej i psychologicznej oraz ubogacania teorii, a także szansą na spojrzenie na filmy już znane z zupełnie nowej perspektywy.

  Do zgłaszania swych wystąpień zachęcamy nie tylko pedagogów i psychologów, ale także uczonych z Polski i z zagranicy, którzy reprezentują inne dyscypliny naukowe. Niech ta konferencja stanowi szansę na integrację środowiska naukowców poprzez umożliwienie interdyscyplinarnej dyskusji na temat pedagogicznych i psychologicznych walorów kina.

  Łączny czas wystąpienia prelegenta wynosi 20 minut i obejmuje projekcję fragmentu omawianego dzieła filmowego (do 10 minut) oraz komentarz.

  W ramach konferencji odbędzie się dyskusja panelowa na temat pedagogicznych i psychologicznych aspektów dzieła Wszystkie niewidzialne dzieci, która zostanie poprzedzona projekcją filmu.

  Warto zaznaczyć, że zgłoszone przez Państwa artykuły naukowe – po uzyskaniu pozytywnej recenzji – będą miały szansę ukazać się w punktowanym czasopiśmie naukowym.

  Opłata konferencyjna:
  – udział czynny: 50 zł
  – udział bierny: bezpłatny
  – udział w projekcji filmu: bezpłatny

  Komitet Naukowy Konferencji:
  – prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
  – prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak–Zając
  – prof. nadzw. dr hab. Piotr Łukowski
  – prof. nadzw. dr hab. Iwona Janicka
  – prof. nadzw. dr. hab. Irena Szewczyk–Kowalewska

  Komitet Organizacyjny Konferencji:
  – mgr Agata Marciniak – Przewodnicząca
  – mgr Katarzyna Okólska – Wiceprzewodnicząca
  – mgr Sylwia Renosik – Wiceprzewodnicząca
  – mgr Monika Kamieńska – Sekretarz

  Więcej informacji znajdą Państwo:
  – na naszej stronie internetowej: http://www.wnow.uni.lodz.pl/studia-doktoranckie/
  – na naszym fanpage’u: https://www.facebook.com/knd.wnow.ul/