„Inny był pożar poematu”. Wątki wspólne w Twórczości Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta
konferencja naukowa w ramach II Festiwalu Tradycji Literackich
Wrocław, 30 listopada 2018 (piątek)

Twórczość Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta jest tematem przewodnim drugiego Festiwalu Tradycji Literackich odbywającego się w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu między 4 września a 30 listopada 2018 roku. W ramach tegorocznej edycji, wpisującej się tematycznie w ogólnopolskie obchody Roku Herberta, przygotowano wystawę rękopisów Juliusz Słowacki i Zbigniew Herbert komentują Muzeum Pana Tadeusza oraz zaplanowano szereg wydarzeń przybliżających poezję obu twórców różnym kręgom odbiorców, m.in. premierę Wyboru poezji Zbigniewa Herberta opublikowanego w serii Biblioteki Narodowej, konferencję metodyczną dla nauczycieli Dlaczego klasycy? Słowacki i Herbert w szkole, oprowadzania kuratorskie i poetyckie z udziałem aktorów czytających teksty prezentowane na wystawie, warsztaty: translatorskie, teatralne, twórczego pisania, poezji miganej, rodzinne, wernisaż fotografii oraz slam poetycki Słowacki vs. Herbert.

Bogaty kalendarz festiwalowych imprez zamyka jednodniowa konferencja naukowa „Inny był pożar poematu”. Wątki wspólne w twórczości Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta. Do udziału zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Pragniemy, by wystąpienia uczestników konferencji dotyczyły szeroko pojętych powinowactw pomiędzy twórczością poetów, jawnych i ukrytych związków łączących światy ich poetyckiej wyobraźni. Interesuje nas również rozpoznawanie wspólnych korzeni refleksji historiozoficznej i koncepcji estetycznych prezentowanych w utworach literackich Słowackiego i Herberta. Chcielibyśmy, by referaty i dyskusje odnosiły się do kwestii: poeta jako sumienie narodowe i jako etyczny trendseter, kultura śródziemnomorska: odwieczny kompleks i źródło dylematów egzystencjalnych, polityczny wymiar wyborów estetycznych poety, poezja jako perspektywa wartości społecznych, historia jako kontekst wiersza, czytelnik jako partner i jako uczeń poety.
Sugerowane obszary badawcze, związane z twórczością Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta, to między innymi:
• poetyckie powinowactwa i antagonizmy, pojedynki poetów;
• badania rękopiśmiennej spuścizny poetów;
• kategoria ironii;
• poeci wobec władzy: zaborczej i totalitarnej;
• wizje polskości i Polaków, tradycje patriotyczne;
• wątki profetyczno-apokaliptyczne;
• czas, natura i przemijanie jako tematy poezji;
• archetyp matki i kobiecości;
• wątki angelologiczne;
• intermedialność poezji;
• poetyckie testamenty;
• style odbioru, figury odbiorcy: projektowany czytelnik utworów;
• romantycy i klasycy z perspektywy kultury współczesnej: element aprobowanej i kwestionowanej tradycji literackiej.

Na zgłoszenia tematów czekamy do 31 października 2018. Streszczenia wystąpień (do 500 znaków ze spacjami) wraz z tytułem i afiliacją należy przesłać na adres: wydarzenia@ossolineum.pl.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną opublikowane w drugim numerze czasopisma „Interpretacje” wydawanego przez Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich bądź w Czasopiśmie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Termin nadsyłania tekstów: 1 lutego 2019 (objętość: do 18 tys. zzs). Organizator zapewnia nocleg dla gości spoza Wrocławia.

Organizator:
Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Partner:
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Komitet naukowy:
dr Marcin Hamkało, wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr

Komitet organizacyjny:
Maria Marszałek
maria.marszalek@ossolineum.pl
Dobromiła Jankowska
dobromila.jankowska@ossolineum.pl
dr Joanna Adamowska
joanna.adamowska@gmail.com