Konferencja organizowana jest w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji
Obszary tematyczne: nowe technologie informatyczne (ICT), energetyka, mechanika, mechatronika i nanotechnologie, gospodarka surowcami mineralnymi, ochrona środowiska, ekonomia i zarządzanie.
Dodatkowo w dniu 04.06.2018 w godz. 12-15 odbędzie się XVII IATI MBM pt. Zmiany klimatyczne – więcej infromacji www.iati.pl