Koło Hiszpańsko-Polskie KUL wraz z Katedrą Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL zapraszają wszystkich młodych badaczy do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Kongresie Młodych Hispanistów. Kongres jest skierowany do osób zainteresowanych problematyką hispanistyczną i prowadzących badania w zakresie studiów hispanistycznych w szerokim tego słowa znaczeniu. Tematyka zgłaszanych referatów jest dowolna i nie przewidujemy motywu przewodniego. Warunkiem przyjęcia przez organizatorów proponowanego zgłoszenia jest temat pozostający w obrębie studiów hispanistycznych, także na polu interdyscyplinarnym oraz porównawczym. Obrady kongresowe będą się odbywały w dwóch wyodrębnionych i równoległych sekcjach: historia i kultura oraz literatura i językoznawstwo.

Zgłoszenia należy wysyłać na adresi: okmh2019@gmail.com