Koło Naukowe Teologów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
zaprasza na
III Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ:
“Chrystusa Pana czcijcie (…) i bądźcie zawsze gotowi odpowiedzieć każdemu, kto zażąda uzasadnienia waszej nadziei”
(1P 3,15).
1 VI 2017 r.,
Aula UPJPII, ul. Bernardyńska 3, I p.

Już po raz trzeci zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu naukowym i zarazem integrującym środowisko młodych teologów w Polsce. W tym roku postanowiliśmy skoncentrować się na apologetycznym wymiarze teologii.

PROPONOWANE ZAGADNIENIA:
– apologia katolicyzmu kard. Jana Henryka Newmana,
– obrona chrześcijaństwa na przestrzeni wieków,
– chrześcijańskie apologie interkonfesyjne,
– dialog teologii z naukami ścisłymi,
– teologia w dialogu ze współczesną filozofią,
– współcześni apologeci,
– relacja apologetyki i teologii fundamentalnej,
– teologia na tle innych dyscyplin,
– apologia jako forma ewangelizacji,
– męczeństwo – apologia pisana krwią.

ZGŁOSZENIA:
Do 5 maja 2017 r. wyłącznie przez formularz rejestracyjny: http://bit.do/Newmanalia2017. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji.

TERMINY, OPŁATY I ZAŚWIADCZENIA:

UDZIAŁ CZYNNY.
Informacje o przyjęciu referatu zostaną rozesłane do 8 maja. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej na poczet kosztów organizacyjnych i planowanej publikacji w wysokości 50 zł dla studentów i 100 zł dla doktorantów – do 12 maja (dane do przelewu otrzymają Państwo wraz z wiadomością o zakwalifikowaniu). Informujemy, że w razie rezygnacji z udziału nie będzie możliwości otrzymania zwrotu pieniędzy. Ostateczny program ogłoszony zostanie 15 maja. Bezpośrednio po panelu odebrać będzie można zaświadczenie o udziale czynnym i fakturę (dotyczy osób, które zawarły stosowną informację w zgłoszeniu).

UDZIAŁ BIERNY.
Wydarzenie ma charakter otwarty, udział bierny jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji – zachęcamy do licznego udziału. Nie wystawiamy zaświadczeń dla słuchaczy.