III MIĘDZYNARODOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA
W TROSCE O BEZPIECZNE JUTRO
REMINISCENCJE I ZAMIERZENIA
Z PERSPEKTYWY STU LAT NIEPODLEGŁOŚCI
Toruń, 5-7 grudnia 2018 r.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, będąca inicjatorem i głównym organizatorem Kongresu, od wielu lat organizuje cieszące się zainteresowaniem konferencje z zakresu problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa w tym między innymi:
kultury pokoju z perspektywy stu lat niepodległości
bezpieczeństwa zdrowotnego w ujęciu interdyscyplinarnym z perspektywy stu lat niepodległości
edukacji dla bezpieczeństwa z perspektywy stu lat niepodległości,
wielorakich perspektyw bezpieczeństwa z perspektywy stu lat niepodległości,
edukacji XXI wieku oraz edukacji elit XXI wieku
Przedsięwzięcia te spotykały się z dużym zainteresowaniem polskich oraz zagranicznych środowisk naukowych, a liczba uczestników niektórych edycji przekroczyła 200 osób. Stąd powstała idea Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa.
Z założenia Kongres miał poszerzyć spektrum problematyki naukowej i praktycznej stanowiącej treść dotychczas organizowanych konferencji. W dniach 7-9 grudnia 2016 roku w Toruniu odbył się I Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa. Ogromne zainteresowanie i udział licznych przedstawicieli zarówno znaczących ośrodków naukowych, jak i władz państwowych i samorządowych oraz środowisk praktyków (ponad 400 osób), utwierdziło organizatorów w przekonaniu o konieczności kontynuowania tego przedsięwzięcia będącego wydarzeniem zarówno o charakterze naukowym, jak i towarzyskim. W związku z tym, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, podjęto decyzję o corocznym zwoływaniu Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa, w gościnnym mieście Toruń, tegoroczna, trzecia już edycja odbędzie się w dniach 5-7 grudnia 2018 roku.

KORESPONDENCJĘ PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Kongres „W trosce o bezpieczne jutro”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań

KONTAKT:
mgr Żaneta KOWALSKA
zaneta.kowalska@wsb.net.pl
509-495-077
kongres@wsb-poznan.pl