• Organizator konferencji: Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej

 • Pod koniec lat dziewięćdziesiątych entuzjaści technologii spoglądali na wyszukiwarki jako na nadzwyczajną demokratyzację Internetu. Umożliwiały one twórcom treści z całego świata docierać do rozległej publiczności. Web 2.0 obiecał jednak jeszcze większą „demokratyzację” poprzez tworzenie się społeczności wirtualnych. Ale najnowsza historia rozwoju branży technologicznej i kultury cyfrowej przynosi inny – nawet przeciwny – efekt. Siła, która spowodowała przejrzystość i współpracę w chaotycznym świecie online, pociąga za sobą nieuczciwą konkurencję, zabieganie o uwagę klienta oraz zmieniające się jak w kalejdoskopie zniekształcenia rzeczywistości. Ramesh Srinivasan i Adam Fish w książce zatytułowanej „After the Internet” zauważają, że internet przestał być miejscem, w którym mamy do czynienia z rozproszoną komunikacją, a stał się przestrzenią, wykorzystywaną przez tych, którzy zarządzają i manipulują cyfrową infrastrukturą, najczęściej przedsiębiorstwa z branży technologicznej oraz rządy. W podobnym tonie o współczesnym Internecie wypowiada się jeden z jego współtwórców – Tim Berners-Lee – który twierdzi, że na naszych oczach Sieć – m.in. za sprawą inteligentnych algorytmów – przekształca się z przestrzeni stworzonej pierwotnie jako otwarta platforma służąca do wymiany myśli, dyskusji i współpracy w pole walki o władzę.

  Niniejszy III Kongres Edukacji Medialnej chcemy poświęcić niezwykle aktualnemu i ważnemu zagadnieniu, czyli roli nowych technologii (oraz branży technologicznej) w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu. Jednym z ważnych zadań stojących obecnie przed edukacją medialną jest zwrócenie uwagi na paradoks nowych technologii: z jednej strony sprzyjają demokratyzacji i pluralizacji, zaś z drugiej za sprawą zaawansowanych i nowoczesnych komputerowych technik obliczeniowych stają się narzędziem inwigilacji oraz manipulacji.
  Zachęcamy Państwa do refleksji nad następującymi zagadnieniami:

  • rola edukacji medialnej wobec postępującej algorytmizacji oraz technologizacji,
  • nowe technologie jako narzędzia kontroli społecznej i politycznej,
  • trolling internetowy, hejting, mowa nienawiści w mediach społecznościowych,
  • formy manipulacji i dezinformacji online, w tym propaganda komputacyjna,
  • obrona przed fake news,
  • działania edukacji medialnej na rzecz budowania solidarnego i demokratycznego społeczeństwa,
  • programowanie – nowe umiejętności obywatelskie?
  • korzystanie z technologii na rzecz społeczności lokalnych,
  • narzędzia mobilne – platformy aktywności społecznej,
  • edukacja interaktywna – nowe pokolenia, nowe interfejsy komunikowania,
  • (cyfrowa) edukacja kulturalna – nowe narzędzia i metody.

  Wszystkich chętnych do udziału w III Kongresie Edukacji Medialnej
  prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza dostępnego pod
  linkiem: https://goo.gl/forms/s3ZehKxiut49V1sF3 do 9 września 2018 r.

  Zarówno czynny, jak i bierny udział wymaga rejestracji oraz dokonania
  opłaty:
  a) bierny udział, bez udziału w warsztatach: 100 zł*.
  (w opłacie: uczestniczenie w obradach, przerwy kawowe, dwa obiady, materiały
  konferencyjne),
  b) bierny udział + udział w jednych warsztatach: 150 zł.*,
  (w opłacie: uczestniczenie w obradach, przerwy kawowe, dwa obiady, materiały
  konferencyjne, udział w warsztacie),
  c) czynny udział z referatem, bez udziału w warsztatach:
   dla członków PTEM – 250 zł. (z uregulowaną składką za 2018 r.),
   dla pozostałych osób – 350 zł.,
  (w opłacie: uczestniczenie w obradach, przerwy kawowe, dwa obiady, materiały
  konferencyjne + UDZIAŁ W UROCZYSTEJ KOLACJI + możliwość opublikowania tekstu
  w monografii zbiorowej lub czasopiśmie),
  d) czynny z referatem + udział w warsztatach:
   dla członków PTEM – 300 zł. (z uregulowaną składką za 2018 r.),
   dla pozostałych osób – 400 zł.
  (w opłacie: uczestniczenie w obradach, przerwy kawowe, dwa obiady, materiały
  konferencyjne, warsztat + UDZIAŁ W UROCZYSTEJ KOLACJI + możliwość
  opublikowania tekstu w monografii zbiorowej lub czasopiśmie).

  Strona Kongresu: http://kongres2018.ptem.org.pl/