Pod koniec lat dziewięćdziesiątych entuzjaści technologii spoglądali na wyszukiwarki jako na nadzwyczajną demokratyzację Internetu. Umożliwiały one twórcom treści z całego świata docierać do rozległej publiczności. Web 2.0 obiecał jednak jeszcze większą „demokratyzację” poprzez tworzenie się społeczności wirtualnych. Ale najnowsza historia rozwoju branży technologicznej i kultury cyfrowej przynosi inny – nawet przeciwny – efekt. Siła, która spowodowała przejrzystość i współpracę w chaotycznym świecie online, pociąga za sobą nieuczciwą konkurencję, zabieganie o uwagę klienta oraz zmieniające się jak w kalejdoskopie zniekształcenia rzeczywistości. Ramesh Srinivasan i Adam Fish w książce zatytułowanej „After the Internet” zauważają, że internet przestał być miejscem, w którym mamy do czynienia z rozproszoną komunikacją, a stał się przestrzenią, wykorzystywaną przez tych, którzy zarządzają i manipulują cyfrową infrastrukturą, najczęściej przedsiębiorstwa z branży technologicznej oraz rządy. W podobnym tonie o współczesnym Internecie wypowiada się jeden z jego współtwórców – Tim Berners-Lee – który twierdzi, że na naszych oczach Sieć – m.in. za sprawą inteligentnych algorytmów – przekształca się z przestrzeni stworzonej pierwotnie jako otwarta platforma służąca do wymiany myśli, dyskusji i współpracy w pole walki o władzę.

Niniejszy III Kongres Edukacji Medialnej chcemy poświęcić niezwykle aktualnemu i ważnemu zagadnieniu, czyli roli nowych technologii (oraz branży technologicznej) w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu. Jednym z ważnych zadań stojących obecnie przed edukacją medialną jest zwrócenie uwagi na paradoks nowych technologii: z jednej strony sprzyjają demokratyzacji i pluralizacji, zaś z drugiej za sprawą zaawansowanych i nowoczesnych komputerowych technik obliczeniowych stają się narzędziem inwigilacji oraz manipulacji.
Zachęcamy Państwa do refleksji nad następującymi zagadnieniami:

• rola edukacji medialnej wobec postępującej algorytmizacji oraz technologizacji,
• nowe technologie jako narzędzia kontroli społecznej i politycznej,
• trolling internetowy, hejting, mowa nienawiści w mediach społecznościowych,
• formy manipulacji i dezinformacji online, w tym propaganda komputacyjna,
• obrona przed fake news,
• działania edukacji medialnej na rzecz budowania solidarnego i demokratycznego społeczeństwa,
• programowanie – nowe umiejętności obywatelskie?
• korzystanie z technologii na rzecz społeczności lokalnych,
• narzędzia mobilne – platformy aktywności społecznej,
• edukacja interaktywna – nowe pokolenia, nowe interfejsy komunikowania,
• (cyfrowa) edukacja kulturalna – nowe narzędzia i metody.

Wszystkich chętnych do udziału w III Kongresie Edukacji Medialnej
prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza dostępnego pod
linkiem: https://goo.gl/forms/s3ZehKxiut49V1sF3 do 9 września 2018 r.

Zarówno czynny, jak i bierny udział wymaga rejestracji oraz dokonania
opłaty:
a) bierny udział, bez udziału w warsztatach: 100 zł*.
(w opłacie: uczestniczenie w obradach, przerwy kawowe, dwa obiady, materiały
konferencyjne),
b) bierny udział + udział w jednych warsztatach: 150 zł.*,
(w opłacie: uczestniczenie w obradach, przerwy kawowe, dwa obiady, materiały
konferencyjne, udział w warsztacie),
c) czynny udział z referatem, bez udziału w warsztatach:
 dla członków PTEM – 250 zł. (z uregulowaną składką za 2018 r.),
 dla pozostałych osób – 350 zł.,
(w opłacie: uczestniczenie w obradach, przerwy kawowe, dwa obiady, materiały
konferencyjne + UDZIAŁ W UROCZYSTEJ KOLACJI + możliwość opublikowania tekstu
w monografii zbiorowej lub czasopiśmie),
d) czynny z referatem + udział w warsztatach:
 dla członków PTEM – 300 zł. (z uregulowaną składką za 2018 r.),
 dla pozostałych osób – 400 zł.
(w opłacie: uczestniczenie w obradach, przerwy kawowe, dwa obiady, materiały
konferencyjne, warsztat + UDZIAŁ W UROCZYSTEJ KOLACJI + możliwość
opublikowania tekstu w monografii zbiorowej lub czasopiśmie).

Strona Kongresu: http://kongres2018.ptem.org.pl/