Edukacja jako fenomen społeczny i gatunkowo specyficznie ludzki, uwarunkowana jest wielorako, funkcjonując w rozlicznych kontekstach. W konsekwencji nie tylko można ją postrzegać na szereg sposobów, ale dla uzyskania kompletności jej oglądu wydaje się to wręcz konieczne.

To, iż możliwie najwszechstronniejsze i wyczerpujące ujęcie edukacji jest w zasiedlanej przez nas współczesności „humanistycznie niezbędne”, podkreślił w Swoim wystąpieniu z okazji dwudziestolecia powstania Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu Zbigniew Kwieciński, postulując tworzenie pedagogiki pełnej.

Pedagogika, jako nauka „o” i „dla” edukacji, uznawana jest jednocześnie za dyscyplinę „integracyjną”, jak i „ingerencyjną”. Po to gromadzi się w niej wiedzę wypracowaną na gruncie filozofii, jako fundamentalnego sposobu badania rzeczywistości, jak i nauk szczegółowych, a odnoszącą się do różnych wymiarów człowieczeństwa, by spożytkować ją dla generowania wskazówek praktycznych, jakie mogłyby służyć sprzyjaniu dobremu-bytowi (well-being) oraz rozwojowi indywidualnemu, a których zwrotnie sprzężonymi konsekwencjami byłyby też harmonizacja i optymalizacja życia zbiorowego.

Tak identyfikowana funkcja nauk pedagogicznych, dla zadość czynienia wspomnianemu postulatowi „PEŁNI”, wymusza ciągłe wręcz odnawianie współpracy ze specjalistami parającymi się nie tylko innymi typami badań nad człowiekiem, ale i różnymi formami prezentowania wiedzy antropologicznej (w tym rzędzie, oczywiście, także z artystami). To ich inspiracje – obok własnej odkrywczości i inwencji pedagogów – pozwalają udoskonalać edukacyjny „warsztat” ludzkości.

To właśnie owych „specjalistów”, zarówno świadomych związków swych domen badań i form ekspresji z problematyką edukacji, jak i tylko intuicyjnie je przeczuwających, a którzy chcą dzielić się swoimi wglądami z pedagogami-akademikami i pedagogami-praktykami, zapraszamy gorąco do udziału w naszej, II już Ogólnopolskiej Konferencji! Adresatami niniejszego zaproszenia są także zawodowi pedagogowie, często będący przecież równocześnie ekspertami w dodatkowych, antropologicznych specjalnościach!
W razie jakiś wątpliwości, zapraszamy do kontaktu mailowego: edukacjafilozofia@wp.pl
Koszt czynnego udziału: 200zł

Zapraszamy do zgłoszeń za pośrednictwem linku: https://goo.gl/h9zTPE