W dniach 27-28 października 2017 roku, Naukowe Studenckie Koło Penitencjarne przy Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego organizuje Ogólnopolską Konferencję nt. „Współczesne problemy penitencjarystyki”. Konferencja ma na celu uczczenie dziesięciu lat wytężonej pracy Koła w zdobywaniu wiedzy z zakresu penitencjarystyki i prawa karnego wykonawczego. Plan Konferencji kierowany jest głównie do studentów i doktorantów, którym bliska jest problematyka szeroko rozumianej penitencjarystyki. Konferencja ma być jednak również pretekstem do spotkania się zarówno teoretyków, jak i praktyków związanych zawodowo z prawem karnym wykonawczym, a w szczególności adwokatów, sędziów, kuratorów i pracowników Służby Więziennej. Celem Konferencji będzie podjęcie dyskusji nad współczesnymi problemami penitencjarystyki w Polsce, które są spostrzegane przez członków kół naukowych podczas ich aktywności studenckiej min. podczas kontaktów z instytucjami penitencjarnymi.

Zgłoszenie na konferencję wraz z deklaracją wybranej opcji uczestnictwa należy przesyłać na adres konferencja.penitencjarna.ul@gmail.com do dnia 30 sierpnia 2017r. Abstrakt należy przesłać do dnia 11 września 2017r.

Opłaty konferencyjne:
350 zł – udział czynny wraz z wyżywieniem, prezentacją referatu i publikacją
200 zł – udział bierny wraz z wyżywieniem
150 zł – udział w publikacji bez udziału w konferencji

Kontakt z organizatorami:
e-mail: konferencja.penitencjarna.ul@gmail.com
tel: mgr Aleksandra Leszczyńska – tel. 724 40 40 42
www.kplodz.pl