Prawo Międzynarodowe to jedna z najstarszych gałęzi prawa mająca swe początki już w starożytności. Dynamiczny rozwój tej dziedziny w ostatnich dekadach oraz jej coraz mocniej zauważalna obecność w codziennym życiu, skłania do pochylenia się nad jej historią. W myśl słów Emila Ludwiga „Trzeba wpierw studiować historię, jeśli pragnie się dalej ją tworzyć” pragniemy wspólnie przestudiować historię prawa międzynarodowego. Mamy zaszczyt zaprosić państwa na konferencję, której celem jest przybliżenie dziejów tej gałęzi prawa, procesu jej powstawania i ewolucji oraz największych jej postaci, których idee wciąż są tematem debat. Tematyka konferencji obejmować będzie również początki i rozwój organizacji międzynarodowych, jednych z najważniejszych podmiotów w prawie międzynarodowym oraz ich dynamiczny wpływ na kształt tego prawa współcześnie.

Proponowane tematy:
· Przyczyny powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych,
· Historia powstania ONZ, UE, NATO,
· Kształtowanie się prawa międzynarodowego,
· Święte przymierze,
· Liga narodów,
· Społeczne uwarunkowania powstania ONZ,
· Wpływ II wojny światowej na rozwój prawa międzynarodowego,
· Twórcy prawa międzynarodowego,
· Kształtowanie się praw człowieka,
· Kształtowanie się społeczności międzynarodowej w starożytnej Grecji i Rzymie,
· Konsyliatorzy (ius commune),
· Hugo Grocjusz, Bartolus de Saxoferrato, Machiavelli,
· Znaczenie średniowiecznego prawa kanonicznego, prawa rzymskiego, prawa lennego
i kodeksów rycerskich,
· Doktryna wojny sprawiedliwej.

Możliwość udziału czynnego i biernego.

Koszt udziału CZYNNEGO to 80zł.

Uczestnicwto BIERNE jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

KONFERENCJA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W SALI DELTA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UAM W AL. NIEPODLEGŁOŚCI 53

Link do rejestracji uczestnictwa:
https://goo.gl/forms/YgwY4XykcsYZOZjV2

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU:
Długość tekstu powinna wynosić maksymalnie 250-300 słów.

* Do tekstu należy dołączyć bibliografię *
* Na abstrakcie należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację (uczelnię) Autora *

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

ABSTRAKTY NIESPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE W RAMACH WSTĘPNEJ WERYFIKACJI FORMALNEJ.

Serdecznie zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę, o ile zmieszczą się w tematyce konferencji.

Link do rejestracji uczestnictwa:
https://goo.gl/forms/YgwY4XykcsYZOZjV2

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres wymieniony wyżej.

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1551614764932831/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1510594901735959