Tematyka konferencji zakłada szerokie rozumienie gry: w wąskim, nie metaforycznym sensie, jak również bardziej obszernym: obejmującym zjawiska, które nie będąc grami w konwencjonalnym znaczeniu, zachowują cechy, pozwalające dostrzegać między nimi istotne rodzinne podobieństwa. Możemy więc mówić o grach komputerowych, wideo, planszowych, karcianych, ale też o grze pozorów, graniu roli w teatrze albo w życiu, graniu na nosie, albo możemy po prostu zapytać, czy gra jest warta świeczki…

Do wspólnej refleksji nad różnymi formami gier w kulturze, gier społecznych i kulturowych, zapraszamy przedstawicieli szerokiego pola dyscyplin humanistycznych i społecznych, mając nadzieję, że otwarta dyskusja, dotycząca nie tylko zjawisk aktualnych, ale także historycznych, pozwoli w interesujący sposób wymienić się perspektywami, poglądami i badawczymi ustaleniami, a nade wszystko sama stanie się osią rozgrywki, w której wszyscy tak czy inaczej jedynie wygrywają.

Do udziału w konferencji, która ma z założenia interdyscyplinarny charakter, zapraszamy: historyków, historyków kultury, kulturoznawców, etnologów i antropologów, filozofów, filologów i wszystkich tych, którzy mieliby ochotę podzielić się swą wiedzą na zaproponowany temat.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (dla referentów, których teksty zostaną opublikowane w kolejnym tomie serii „Stromata Anthropologica”) oraz 100 zł (dla osób, które chcą wziąć udział w konferencji w roli słuchacza i uczestnika dyskusji).

Zgłoszenia należy nadsyłać wraz z abstraktem, imieniem, nazwiskiem, stopniem naukowym i afiliacją na adres: stromata@uni.opole.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22.01.2018 r.

Termin i miejsce konferencji: 11-13.04.2018 r; Kompleks hotelowy ,,Chrobry”
Pokrzywna K. Opola, Pokrzywna 69, 48-267 Jarnołtówek