Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji pn. “Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 18-19 września 2018 r. w MUZEUM ARMII KRAJOWEJ im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja wyników promujących wdrażanie GOZ w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i systemowych oraz szeroka dyskusja na ten temat. Proponowane rozwiązania, zgodnie z założeniami GOZ, powinny zmierzać do utrzymania w gospodarce jak najdłużej wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów, minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, poprzez najbardziej efektywne ich zagospodarowanie.

W pierwszym dniu konferencji tematem wiodącym będzie racjonalne zagospodarowanie zasobów w świetle GOZ uwzględniając przewidywane zmiany społeczne i gospodarcze oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. W drugim dniu dyskusja skupi się na wdrażaniu gospodarki obiegowej tzn. nowych modelach biznesowych, edukacji, wskaźnikach GOZ, innowacjach ekologicznych, symbiozie gospodarczej i wykorzystaniu nowych narzędzi informatycznych.

Prosimy o przesyłanie propozycji tytułów i streszczeń (objętość około 200 słów), na podstawie których nastąpi ich klasyfikacja do sesji
wykładowej lub posterowej.
Ważne terminy:
Nadsyłanie streszczenia: 25.07.2018 r.,
Kwalifikacja referatów: 31.07.2018 r.,
Nadsyłanie pełnych tekstów referatów: 10.09.2018 r.
Referaty będą drukowane w publikacjach pokonferencyjnych – wydawnictwo książkowe (4 pkt) . Wybrane referaty mogą być rekomendowane do publikacji w czasopiśmie „Zarządzanie publiczne” (14 pkt), „Rudy i metale nieżelazne” (8 pkt), „Acta Innovations (8 pkt).

Zgłoszenie oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej:

Strona główna

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy!