Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoła Dziennikarstwa Uniwersytetu Stony Brook (Nowy Jork, USA) zapraszają badaczy, edukatorów i aktywistów Trzeciego Sektora do udziału w Globalnej Konferencji News Literacy, która odbędzie się w Poznaniu 7-8 czerwca 2019 r.

W jej ramach będziemy dyskutowali szeroką gamę zagadnień związanych z ewolucją mediów, ich wpływem na rzeczywistość społeczną i polityczną, jak również szansami i wyzwaniami stojącymi przed edukacją medialną. Wydarzenie to stanowi kontynuację dyskusji rozpoczętej na pierwszej Globalnej Konferencji News Literacy, która odbyła się w sierpniu 2017 r. na Uniwersytecie Stony Brook.

W obu przypadkach punkt wyjścia i kontekst dla obrad stanowi News Literacy. Ten pionierski program edukacji medialnej jest stale rozwijany przez Szkołę Dziennikarstwa SBU od 2007 r. Z czasem został on przyjęty i poddany dalszym modyfikacjom przez globalną sieć partnerów uniwersyteckich, w tym (od 2014 roku) Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Strona Startowa