• Organizator konferencji: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim

  • Konferencja metodyczno-naukowa, której celem jest ukazanie możliwości realizacji edukacji regionalnej w szkole/placówce w świetle nowej podstawy programowej. Przedmiotem rozmów, warsztatów i pokazów będą m.in. śląskie tradycje, historia czy legendy.

    Termin konferencji: 14 kwietnia 2018 r.

    Program konferencji oraz zapisy:
    http://szkolenia-wodzislaw.pl/konferencje/edukacja-regionalna-w-realiach-polskiej-oswiaty