O edukacji domowej jako alternatywnej wobec szkolnej, organizacyjnej formie
obowiązkowego kształcenia powiedziano i napisano w naszym kraju już naprawdę wiele. Badano i
opisano ją na szereg odmiennych sposobów, wyjaśniono też przynajmniej sporą część z jej
mechanizmów. Broniono jej i atakowano ją z nader różnych ideologicznych pozycji.
Ów okres (z okładem ćwierć wieku), w trakcie którego w naszym kraju ponownie zachodzi
– choć z politycznych względów ciągle chwiejna – możliwość realizowania przez rodziców i dzieci
edukacji domowej, pozwala uznać, że czas dojrzał po temu, by zadać wobec tej formy edukacji
pytania fundamentalne: Pytania o jej zgodność lub niezgodność z „duchem” edukacji prawdziwie
adekwatnej. Takiej bowiem wszyscy dla naszych dzieci poszukujemy. I tę zatem winniśmy, wobec
oczywistości zgromadzonych doświadczeń, wspólnie dookreślać.
Konferencja, na którą niniejszym wszystkich Państwa zapraszamy, tak w postaci czynnego,
jak i biernego w niej uczestnictwa, ma stanowić próbę zidentyfikowania owych prymarnych
kwestii edukacji „w ogóle” i edukacji domowej, jak również udzielenia na nie rzetelnych
odpowiedzi – docierających do istoty, metodologicznie zaś w pełni otwartych.
Zakres problemów, jakie chcielibyśmy w ramach naszej konferencji podjąć, przedstawia się
następująco:
1. Istota edukacji jako wyznacznika człowieczeństwa.
2. Edukacyjne sine qua non – moralnie i pragmatycznie niezbędne składniki edukacji.
3. Fundamentalne cechy edukacji domowej.
4. Celność edukacji domowej w trafianiu w sedno edukacji jako takiej.
5. Społeczne (a w setną rocznicę odzyskania niepodległości także: narodowe) i psychiczne
walory edukacji domowej.
6. Polityka oświatowa – czemu przeszkadza i komu wadzi edukacja domowa?

Prosimy o przesłanie zgłoszeń, zawierających dane personalne, tytuł wystąpienia i jego
lapidarne ujęcie, w terminie do 15 sierpnia 2018 r. Informacja zwrotna zostanie przesłana
najpóźniej w tydzień po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Wydział Studiów Edukacyjnych
Zakład Poradnictwa Społecznego
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
z dopiskiem: Konferencja – edukacja domowa
lub pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6YOPXbvb-vWg2sktMZTy_KIj95JprkNfj5vvnkSe6RhXnQ/viewform

Koszt udziału w konferencji wynosi 200 PLN. Wpłaty należy przelewać na konto bankowe
UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu podając imię, nazwisko i
cel subkonta /K00000793/.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym komunikatem konferencyjnym dostępnym pod linkiem:
https://wse.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wse/361391-zaproszenie-do-udzialu-w-ogolnopolskiej-konferencji-naukowej-edukacja-domowa-a-sedno-edukacji