XV Międzynarodowa Konferencja „Edukacja dla Bezpieczeństwa” jest corocznym wydarzeniem organizowanym przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Tegoroczna edycja nosi tytuł „Edukacja dla bezpieczeństwa cywilizacyjnego”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia 2019 r. w Hotelu „Dom Marynarza” w Gdyni.
Podczas konferencji planujemy rozważyć możliwe ścieżki rozwoju nauk o bezpieczeństwie cywilizacyjnym, a także wykorzystanie działalności edukacyjnej w celu zwiększenia społecznego poczucia bezpieczeństwa.