27Maj/18

PRAWA CZŁOWIEKA I LUDZKIE BEZPIECZEŃSTWO – OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA. W 70. ROCZNICĘ OGŁOSZENIA POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA

CEL KONFERENCJI W 2018 r. będziemy obchodzić 70. rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (UDHR). Sygnatariusze Deklaracji starali się stworzyć ramy dla poszanowania praw człowieka. Konferencja ma na celu zebranie wiodących naukowców akademickichRead More…

22Maj/18

Konwergencja administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Instytucjonalne modele funkcjonowania administracji publicznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej i ich konwergencja wymuszona procesami integracji europejskiej;Konwergencja prawnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej;Motory i bariery konwergencji funkcjonowania administracji publicznejRead More…