15Kwi/19

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE. Człowiek w przestrzeni mediów cyfrowych – między wolnością a dramatem zniewolenia

CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE. Człowiek w przestrzeni mediów cyfrowych – między wolnością a dramatem zniewolenia Konferencja odbędzie się dnia 7 czerwca 2019 roku w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa,Read More…

21Mar/19

Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży – zachowania opozycyjno-buntownicze, zachowania dyssocjalne, zachowania agresywne.

💥 W trakcie szkolenia zostaną przybliżone metody diagnozy i terapii mające zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zachowania opozycyjno-buntownicze, dyssocjalne czy agresywne. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznychRead More…

15Mar/19

Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Edukacja Alternatywna. Las w Edukacji. Edukacja poprzez las. 24-25.05.2019

Międzynarodowa konferencja związana z pedagogiką alternatywną, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki lasu oraz funkcjonowaniem przedszkoli leśnych w Polsce, Czechach, Niemczech oraz krajach skandynawskich. Konferencja dotyczy szkoły i przedszkola alternatywnego rozumianych,,….w znaczeniu ogólnym, jestRead More…