13Kwi/18

Ogólnopolska konferencja naukowa studentów i doktorantów: Społeczeństwa techniczne – aspekty antropologiczne i kulturowe.

Żyjemy w społeczeństwie zaawansowanych technologii. Fakt ten odmienia sposób życia całych społeczeństw: wymagana jest odpowiednia organizacja pracy i szkolnictwa, a faktycznie – wymagany jest nowy sposób naszego własnego funkcjonowania. Pomimo teoretycznych zastrzeżeń,Dowiedz się więcej…