03Maj/19

V ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Teoretyczne i empiryczne aspekty badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym”

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić na V ogólnopolską konferencję naukową pt. „Teoretyczne i empiryczne aspekty badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym”, organizowaną przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego UMK działającego na Wydziale Politologii i StudiówRead More…

25Mar/19

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ. KWESTIE SPOŁECZNE, EKONOMICZNE, POLITYCZNE I MILITARNE – AKTUALNE PROBLEMY I WYZWANIA

Bezpieczeństwo to jedna z elementarnych, najważniejszych potrzeb każdego człowieka, a jej niezaspokojenie utrudnia, a czasami nawet nie pozwala na realizację innych potrzeb. Bycie bezpiecznym oznacza zatem wolność od różnego rodzaju zagrożeń (wewnętrznychRead More…

23Mar/19

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Od Międzymorza do Trójmorza. Inicjatywy integracyjne i koncepcje zbiorowego bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej w XX i XXI w.” (Ostrowiec Świętokrzyski, 16-18.10.2019)

Europa Środkowo-Wschodnia pozostaje newralgicznym obszarem ścierania się wielkich koncepcji geopolitycznych oraz rywalizacji bloków militarno-politycznych. W XX w. było to współzawodnictwo Rosji/ZSRR i Niemiec, następnie zaś – w dobie „zimnej wojny” – blokówRead More…

21Mar/19

XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Edukacja dla bezpieczeństwa cywilizacyjnego

​XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa” pt. Edukacja dla bezpieczeństwa cywilizacyjnego Tematem przewodnim tegorocznej, jubileuszowej, edycji konferencji z cyklu Edukacja dla bezpieczeństwa jest wielorako rozumiane pojęcie bezpieczeństwa cywilizacyjnego oraz zagadnień oscylującychRead More…

07Mar/19

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo euroatlantyckie i polityka Federacji Rosyjskiej. Zagrożenia dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej.

Szanowni Państwo, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z Baltic College Defences, Tartu, Estonia oraz Czech Technical University, Praga, Republika Czeska, Uniwersyet Óbuda, Budapeszt,Read More…