Diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych

📌 Termin szkolenia: 01.02.2019r.
📌 Cena szkolenia: 399 zł

🔴Ogólne informacje:

Ataki paniki, czy lęk przed sytuacjami społecznymi i wystąpieniami publicznymi należą do jednych z najczęstszych zaburzeń lękowych. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się zarówno z obrazem klinicznym zaburzeń, diagnozą, oraz strategiami i technikami terapeutycznymi. Szkolenie składa się z części teoretycznej i ćwiczeń praktycznych, analizy przypadków klinicznych.

Szkolenie skierowane jest do psychologów, psychoterapeutów, personelu medycznego, pedagogów, opiekunów socjalnych ,osób pracujących z osobami cierpiącymi na zaburzenia depresyjne, oraz zaburzenia lękowe – zespołem lęku napadowego i fobią społeczną.W szkoleniu mogą uczestniczyć także studenci ostatnich lat kierunków (psychologia, pedagogika).

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia 🙂

🔴Program szkolenia:

1. Zespół lęku napadowego- obraz kliniczny, kryteria diagnostyczne wg ICD, DSM.
2. Poznawczy model paniki wg Clarka.
3. Błędna interpretacja doznań fizycznych i ich rola w lęku panicznym.
4. Terapia zespołu lęku napadowego.
5. Procedury poznawcze, eksperymenty behawioralne.
6. Reatrybucja i przeformułowanie poznawcze.
7. Behawioralne metody pracy z lękiem (relaksacja, techniki oddechowe).
8. Techniki ekspozycyjne.
9. Terapia Kontroli Paniki Barlowa (TKP).
10. Zakończenie terapii zespołu lęku napadowego i zapobieganie nawrotom problemu.
11. Fobia społeczna – obraz kliniczny, kryteria diagnostyczne wg DSM i ICD.
12. Model poznawczy fobii społecznej wg Clarka i Wellsa.
13. Negatywne myślenie w fobii społecznej.
14. Zachowania zabezpieczające w sytuacji lękowej.
15. Koncentracja na sobie i informacja interoceptywna w fobii społecznej.
16. Lęk antycypacyjny i selektywna pamięć.
17. Terapia fobii społecznej. Strategie i techniki terapeutyczne.
18. Współczesna klasyfikacja chorób afektywnych. Kryteria różnicujące zaburzenia afektywne jednobiegunowe i dwubiegunowe.
19. Depresja (epizod depresyjny, duża depresja, depresje poronne, maski depresji). Depresje typu endogennego. Lęk w depresjach typu endogennego. Psychoterapia. Techniki terapeutyczne.
20. Zaburzenia depresyjne a samobójstwa.
21. Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu zaburzeń depresyjnych.

📌Wykładowcy:

Dominika Polkowska-Jaroszewicz – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (nr certyfikatu 369), członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim oraz czteroletnią szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Warszawie. Uczestniczyła w wielu kursach doskonalących, m.in. z zakresu seksuologii. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w różnorodnych placówkach (szpital psychiatryczny w Tworkach, poradnie: zdrowia psychicznego i psychologiczno-pedagogicznej, centrum pomocy rodzinie, specjalistycznym ośrodku dla osób z uszkodzeniami mózgu i chorobami neurologicznymi). Specjalizuje się w diagnostyce i pomocy psychologicznej oraz psychoterapii indywidualnej i grupowej osób doświadczających zaburzeń nastroju (depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe),z zaburzeniami lękowymi ( zaburzenia obsesyjno-kompulsywne- natręctwa, fobie, napady paniki), zaburzeniami osobowości, z trudnościami w relacjach interpersonalnych i życiu osobistym oraz w sytuacjach kryzysowych. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi z powodu psychozy. Swoją pracę poddaje regularniej superwizji.

Uczestnikom w trakcie zajęć zapewniamy catering w przerwach kawowych (ciastka, owoce, soki, kawa, herbata) 🙂

Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl
telefon 71 332 36 70

☛Zapisz się na szkolenie:

https://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne-zgloszenie?action=zgloszenie&id=1571

🔔Dołącz do naszego wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/193148721620104/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !