Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej Instytutu Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula, pt.

CZY GROZI NAM DEKOMPOZYCJA LIBERALNEGO ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO? EUROPA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

CELE I TEMATYKA

O schyłkowej fazie liberalnego ładu międzynarodowego mówi się co najmniej od wybuchu kryzysu finansowego 2008 r. Była to bezpośrednia okazja do zakwestionowania modeli rozwoju oferowanych przez państwa szeroko rozumianego Zachodu, na których opierał się dotychczasowy porządek światowy. Dynamika tej dyskusji nabrała jednak zupełnie niespodziewanego tempa wraz z wyborem Donalda Trumpa na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych i w związku z prowadzoną przez niego polityką. Okazało się, że największym zagrożeniem dla jedności i przywództwa Zachodu może być sam Zachód. W tym samym czasie Unia Europejska, która przetrwała kryzysy określane wcześniej jako egzystencjalne, przechodzi swój kolejny kryzys jako wspólnota demokratycznych wartości. Pod znakiem zapytania stawia to możliwość jej oddziaływania ukierunkowanego na utrzymanie dotychczasowego, tak korzystnego dla niej, ładu międzynarodowego.

Konferencja i jej dwie sesje mają na celu:

a) omówienie szerszego kontekstu zmian ładu międzynarodowego;
b) przedstawienie odpowiedzi i adaptacji UE do zmian zachodzących w ładzie międzynarodowym

Wśród panelistów znajdą się największe osobistości świata nauki o stosunkach międzynarodowych, m.in. prof. Roman Kuźniar, prof. Jan Barcz, prof. Longin Pastusiak, prof. Krzysztof Miszczak.

TERMINY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Termin konferencji: 22 listopada 2018 r., w godz. 10:00-16:00
02-787 Warszawa, ul. Stokłosy 3 (Aula 2)

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Do 8 listopada 2018 r. – elektroniczne zgłoszenie udziału na adres:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_iql6Khu90eydXg_cIe1-irXxfmJllpMrPK-Dhe7PAlUNUtIRU9VTVBNRzNUVlNEVDM3NU1aRU03WS4u

Informacje dodatkowe: Dział Nauki AFiBV – tel. 22 45 72 401