• Organizator konferencji: Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców IFP UG, Oddział Gdański TMJP, Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie

 • Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców IFP UG, Oddział Gdański TMJP oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji glottodydaktycznej:

  Człowiek jest zawsze miejscem spotkania,

  która odbędzie się 9–10 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie (ul. Gdańska 17).

  Przedmiotem rozmów i referatów chcielibyśmy uczynić zagadnienia związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego/drugiego.
  Zaproszenie kierujemy zarówno do wykładowców, doktorantów oraz studentów, jak i nauczycieli, którzy pragną podzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniem dydaktycznym.

  Proponowane zagadnienia:
  • język jako narzędzie uczestnictwa w kulturze i adaptacji kulturowej;
  • edukacja dziecka z doświadczeniem migracyjnym i jego problemy
  z adaptacją w polskiej szkole;
  • praca w grupach wielokulturowych i zróżnicowanych wiekowo;
  • język jako narzędzie wspomagające integrację imigrantów;
  • problemy wiążące się z adaptacją kulturową cudzoziemców;
  • współczesne wyzwania dydaktyki języka polskiego jako obcego/drugiego;
  • ewaluacja na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego;
  • indywidualizowanie treści programowych zgodnie z aktualnymi potrzebami i oczekiwaniami uczestnika kursu językowego;
  • metodyka nauczania, innowacje dydaktyczne;
  • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w nauce języka polskiego jako obcego/drugiego.
  Zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji.

  Czas przewidziany na jedno wystąpienie to 20 minut.

  Opłata konferencyjna wynosi 190 zł. Obejmuje ona wyżywienie, publikację i nocleg 9 kwietnia w hotelu na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba.
  W ramach wyżywienia zapewniamy obiad i uroczystą kolację pierwszego dnia, a także śniadanie i obiad drugiego dnia.

  Ponadto w trakcie konferencji będzie można wziąć udział
  w warsztatach metodycznych.

  Opłatę można uiścić podczas konferencji lub przekazać na konto:
  Getin Noble Bank SA I POK Tczew
  60 1560 0013 2908 1855 8000 0002

  Noclegi rezerwują organizatorzy w hotelu:
  Pokoje Gościnne ZSE,
  ul. Gdańska 17, 83–110 Tczew.
  Tel.: + 48 58 531 47 98, tel. kom.: 663 201 060.
  Fax + 48 (58) 530 00 19, e-mail: pokoje@zse.tcz.pl.
  Opłaty za dodatkowy nocleg (dot. uczestników konferencji):
  pokój jednoosobowy – 60 zł ze śniadaniem;
  pokój dwuosobowy – 90 zł ze śniadaniem.

  Publikacja recenzowana:
  Artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie punktowanym
  „Język – Szkoła – Religia” lub w monografii pokonferencyjnej.

  Zgłoszenie: Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: konferencjatczew2018@gmail.com.
  Na zgłoszenia czekamy do 16 marca 2018 roku.