Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców IFP UG, Oddział Gdański TMJP oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji glottodydaktycznej:

Człowiek jest zawsze miejscem spotkania,

która odbędzie się 9–10 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie (ul. Gdańska 17).

Przedmiotem rozmów i referatów chcielibyśmy uczynić zagadnienia związane z nauczaniem języka polskiego jako obcego/drugiego.
Zaproszenie kierujemy zarówno do wykładowców, doktorantów oraz studentów, jak i nauczycieli, którzy pragną podzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniem dydaktycznym.

Proponowane zagadnienia:
• język jako narzędzie uczestnictwa w kulturze i adaptacji kulturowej;
• edukacja dziecka z doświadczeniem migracyjnym i jego problemy
z adaptacją w polskiej szkole;
• praca w grupach wielokulturowych i zróżnicowanych wiekowo;
• język jako narzędzie wspomagające integrację imigrantów;
• problemy wiążące się z adaptacją kulturową cudzoziemców;
• współczesne wyzwania dydaktyki języka polskiego jako obcego/drugiego;
• ewaluacja na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego;
• indywidualizowanie treści programowych zgodnie z aktualnymi potrzebami i oczekiwaniami uczestnika kursu językowego;
• metodyka nauczania, innowacje dydaktyczne;
• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w nauce języka polskiego jako obcego/drugiego.
Zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji.

Czas przewidziany na jedno wystąpienie to 20 minut.

Opłata konferencyjna wynosi 190 zł. Obejmuje ona wyżywienie, publikację i nocleg 9 kwietnia w hotelu na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba.
W ramach wyżywienia zapewniamy obiad i uroczystą kolację pierwszego dnia, a także śniadanie i obiad drugiego dnia.

Ponadto w trakcie konferencji będzie można wziąć udział
w warsztatach metodycznych.

Opłatę można uiścić podczas konferencji lub przekazać na konto:
Getin Noble Bank SA I POK Tczew
60 1560 0013 2908 1855 8000 0002

Noclegi rezerwują organizatorzy w hotelu:
Pokoje Gościnne ZSE,
ul. Gdańska 17, 83–110 Tczew.
Tel.: + 48 58 531 47 98, tel. kom.: 663 201 060.
Fax + 48 (58) 530 00 19, e-mail: pokoje@zse.tcz.pl.
Opłaty za dodatkowy nocleg (dot. uczestników konferencji):
pokój jednoosobowy – 60 zł ze śniadaniem;
pokój dwuosobowy – 90 zł ze śniadaniem.

Publikacja recenzowana:
Artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie punktowanym
„Język – Szkoła – Religia” lub w monografii pokonferencyjnej.

Zgłoszenie: Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: konferencjatczew2018@gmail.com.
Na zgłoszenia czekamy do 16 marca 2018 roku.