CELE I TEMATYKA:
Szlak Jedwabny – wielki historyczny symbol naszej cywilizacji może być różnie opisywany w wielu ważnych szczegółach i jego wiodące idee mogą być różnie wykorzystywane na potrzeby współczesności. Na naszych oczach historia antyczna dzieje się dalej – jest niejako kontynuowana poprzez chińskie decyzje znane oficjalnie światu od 2013 r. jako Inicjatywa Pasa i Szlaku. Ma to swój wymiar globalny przez tworzenie się nowych struktur i zjawisk gospodarczych w skali świata, ale ten „Nowy Szlak Jedwabny” wpływa również na losy poszczególnych krajów, ich grup i poszczególnych ludzi.
Centrum Badan Azjatyckich Akademii Finansów i Biznesu Vistula pragnie zaprosić do dyskusji nad wieloma aspektami tych procesów, szczególnie iż na głównych mapach świata trasa współczesnego Pasa i Szlaku prowadzi z Chin i krajów środkowoazjatyckich do Europy Zachodniej – właśnie przez Polskę. Od czerwca 2016 r. Polska jest również członkiem jednej z podstawowych instytucji finansowych Nowego Szlaku – Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Ważne inicjatywy cząstkowe tego gigantycznego projektu chińskiego mogą tworzyć dodatkowe impulsy dla wzrostu znaczenia regionu Europy środkowo-wschodniej w szerszym kontekście całej Europy i świata.
Konferencja ma na celu kontynuację dyskusji nad ogromnym bogactwem różnorodnych aspektów Inicjatywy Pasa i Szlaku widzianej z odmiennych perspektyw czasowych:
· pradawnej historii Szlaku Jedwabnego,
· zjawisk związanych z bieżącym wdrażaniem chińskiej Inicjatywy,
· wizji przyszłości: długofalowych perspektyw realizacji tego projektu.
Intencją organizatorów jest kontynuowanie – polskiej i międzynarodowej – dyskusji nad tą tematyką, jak i otwarcie nowych wątków rozważań w trzech różnych, choć powiązanych ze sobą płaszczyznach: politycznej, ekonomicznej i kulturowej.
Wielowarstwowa i złożona, a jednocześnie pociągająca intelektualnie tematyka konferencji i związana z nią dyskusja, w dużej mierze będzie próbą dodania nowych wektorów środowiska akademickiego i praktyków gospodarczych do toczącej się już dyskusji o Szlaku – w różnych środowiskach i na różnych poziomach. Będzie próbą ustosunkowania się do aktualnych dylematów, przed którymi stoi współczesna Polska, Europa i świat.
Mamy nadzieję, że to wydarzenie będzie nie tylko doskonałym forum dla dyskusji, ale i punktem wyjścia do dalszych wspólnych badań i inicjatyw.

Elektroniczne zgłoszenie udziału pod adres: https://goo.gl/forms/Q0DQX5kI742GmtLS2
Strona internetowa konferencji: http://arc.vistula.edu.pl/index.php/wydarzenia/