Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. „Miasto jest kwestią. Człowiek – wspólnota – miasto”, która odbędzie się 15-16 czerwca 2019 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Tematyka konferencji wyrasta co prawda z naszych [komitetu organizacyjnego – przyp. red.] zainteresowań, to jednak znajduje ona uniwersalność i powszechność w swojej nieoczywistej problematyce. W przeważającej mierze żyjemy w większych bądź mniejszych miastach, które otaczają nas każdego dnia i przez to, przez swoją powszedniość, tracą one często dla nas charakter przedmiotu do namysłu. A trzeba zauważyć, że miasta nie można pojmować jedynie jako grupy budynków upakowanych tak a nie inaczej na pewnych określonych obszarach. Kategoria “miejskości” jest istotnościowo powiązana z tętniącym życiem tych niby martwych budowli. Na przestrzeń miast wpływa nie tylko historia i wielkie zdarzenia dziejowe, ale także (sub)kultury mieszkańców, ich codzienne potrzeby i troski – miasto, mimo że niektóre budowle wydają się nam “wieczne i niezmienne”, ulega ciągłym zmianom, a tym samym stanowi doskonały przedmiot do obserwacji, namysłu i wydawania naukowych osądów.

Na pewno w trakcie obrad chcielibyśmy poruszyć takie kwestia jak:
– filozofia,
– architektura,
– kulturoznawstwo,
– antropologia,
– filmoznawstwo,
– filozofia społeczna,
– socjologia,
– psychologia,
– historia,
– ekonomia,
– politologia,
– literatura (problem miasta i człowieka w mieście),
– historia sztuki
związane z kategorią miasta!

Jesteśmy otwarci także na wszelkie inne ujęcia nawiązujące do przewodniej linii tematycznej konferencji.

TERMINY
– przyjmowanie zgłoszeń: do 19 maja 2019;
– informacja o kwalifikacji zgłoszeń: do 21 maja 2019 (w wypadku dużej ilości zgłoszeń wiadomość o przyjęciu/odrzuceniu zgłoszenia może zostać wysłana kilka dni później);
– konferencja: 15-16 czerwca 2019 (liczba dni zależeć będzie od liczby zgłoszeń);
– nadsyłanie tekstów: do końca października 2019,
– wydanie publikacji: rok akademicki 2019/2020

Do udziału w konferencji zapraszamy:
• studentki i studentów;
• doktorantki i doktorantów;
• pracownice i pracowników naukowych;
• osoby spoza środowiska akademickiego.

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/4VKHe9X35WD9XEJu8. Wszystkie zgłoszenia będą poddawane wewnętrznej recenzji.

Przewidziany czas wystąpienia to 20 minut (na dyskusje zostanie przeznaczony dodatkowy czas).

Opłata konferencyjna wynosi 295 zł i obejmuje materiały konferencyjne, catering, obiad w dniu referatu oraz publikację artykułu w recenzowanej monografii naukowej w wersji elektronicznej.

Monografia będzie dystrybuowana m.in. w Google Books, Google Play, na eBayu i Amazonie, a także w ogólnopolskich księgarniach internetowych (w tym w księgarni PWN). Więcej informacji: www.amorfati-journal.com/dystrybucja

Ewentualny nocleg każdy uczestnik będzie musiał zapewnić sobie we własnym zakresie (służymy radą i pomocą). Wegetarian/wegan prosimy o zaznaczenie tego faktu (w miejscu na to przewidzianym w formularzu zgłoszeniowym).

Opłaty (po informacji o przyjęciu i zakwalifikowaniu zgłoszenia) należy dokonywać na konto (z dopiskiem: MIASTO_2019_Imię_Nazwisko):

Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury”
ul. Lampego 6/8
41-608 Świętochłowice
Numer konta bankowego (PLN): 80 1750 0012 0000 0000 3723 0464
Numer konta bankowego (EURO): 21 1750 0012 0000 0000 3863 4631
Nazwa banku: Bank BGŻ BNP Paribas SA (dawniej Raiffeisen Polbank)
Kod SWIFT: PPABPLPKXXX

Faktury będą wystawiane na życzenie uczestników (należy wypełnić pole w formularzu zgłoszeniowym).

Komitet organizacyjny:
– Michał Banko
– Michalina Stankiewicz (UŚ)

Mail kontaktowy: miastojestkwestia@gmail.com