07Wrz/18

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „BEZPIECZEŃSTWO – WIELORAKIE PERSPEKTYWY”

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „BEZPIECZEŃSTWO – WIELORAKIE PERSPEKTYWY” Bezpieczeństwo – Migracje – Patriotyzm 7-9 listopada 2018 r., ​Zakopane, HOTEL PRL ​ Tematem tegorocznej konferencji w ramach cyklu: Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy będąRead More…

01Wrz/18

Dyskursy kryzysu. Zmierzch – rozpad – przemiana

Zygmunt Bauman powiedział kiedyś, że kryzys „może stać się dla nas okazją do rozważenia i zmiany naszej sytuacji, do próby zrozumienia drogi, która doprowadziła nas tu, gdzie jesteśmy, i do zastanowienia sięRead More…

20Sie/18

Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa

Celem konferencji jest podjęcie humanistycznej refleksji nad bezpieczeństwem, stanowiącym obecnie kategorię dynamicznie kształtującą dyskurs społeczny i naukową płaszczyznę badawczą. Ta wielowątkowa i procesualna funkcja bezpieczeństwa jest nie tylko pewnym fenomenem epoki nazywanejRead More…

14Sie/18

VІIІ Międzynarodowa konferencja naukowa «INNOWACYJNE W BRA NŻY KULTURY» (publikacja, imienny certyfikat)

Konferencja odbędzie się w dniu 2 października 2018 r. w trybie zdalnym. Materiały konferencji zostaną wydrukowane w publikacji naukowej «Kulturologiczny almanach» – zbiór naukowych artykułów, wysyłany autorom oraz umieszczany na stronie internetowejRead More…

14Sie/18

ІІ MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «NEW TOP SCIENCE» (Kijów, publikacja, imienny certyfikat)

ІІ Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja «NEW TOP SCIENCE» przewiduje pracę 4-ech sekcji w trybie zdalnym. Aktualność tematyki konferencji będzie sprzyjała naukowemu dialogowi na wysokim poziomie i skupieniu uwagi na praktycznym składniku. Aktualne problemyRead More…

14Sie/18

ХV MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «AKTUALNE PROBLEMY NAUK HUMANISTYCZNYCH W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW» (Kijów, publikacja, imienny certyfikat, program konferencji)

Konferencja odbędzie się w dniu 21 września 2018r. w trybie zdalnego uczestnictwa. Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus» – zbiór naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i udostępniany naRead More…

20Lip/18

OD ZWOJU DO E-BOOKA KULTUROTWÓRCZA ROLA TEKSTÓW RELIGIJNYCH

OD ZWOJU DO E-BOOKA. KULTUROTWÓRCZA ROLA TEKSTÓW RELIGIJNYCH Kraków, 15–16 października 2018 r. W trakcie konferencji przedmiotem dyskusji proponujemy uczynić różnorodne gatunki wypowiedzi, które nazywamy „tekstami”, chociaż w wielu przypadkach ich oddziaływanieRead More…