28Lis/18

II konferencja naukowo-szkoleniowa INJO 2019 Innowacje w nauczaniu języków obcych. Interkulturowość w nauczaniu języka obcego.

Konferencje INJO kładą nacisk na popularyzację myślenia i działania innowacyjnego w zakresie nauczania języków obcych. Ponadto, pogłębiają one wiedzę na temat najnowszych osiągnięć współczesnej glottodydaktyki, psycholingwistyki i neurodydaktyki oraz umożliwiają uczestnikom konferencjiRead More…

23Lis/18

Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży

Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży – zachowania opozycyjno-buntownicze, zachowania dyssocjalne, zachowania agresywne. 📌 Termin szkolenia: 18.01.2019r. 📌 Cena szkolenia: 399 zł 🔴Ogólne informacje: W trakcie szkolenia zostaną przybliżoneRead More…

22Lis/18

Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości wg. DSM-5 SCID-5-PD

Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości wg. DSM-5 SCID-5-PD 📌 Termin szkolenia: 12.01.2019r. 📌 Cena szkolenia: 399 zł 🔴Ogólne informacje: Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości według DSM-5 SCID-5-PD jestRead More…