06Lut/19

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA W RAMACH WSPÓŁPRACY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ pt. Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych Perspektywa polska i międzynarodowa

ORGANIZATORZY: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie FRDL –Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie Odeska Narodowa Akademia Łączności im. A.S. Popowa, Ukraina Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina ZwiązekRead More…

04Lut/19

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo euroatlantyckie w aspekcie zagrożeń płynących z polityki Federacji Rosyjskiej. Zagrożenia dla bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej

Założenia programowe konferencji Szanowni Państwo, Mamyzaszczyt zapro¬sić na IMiędzynarodową Konferencję NaukowąBEZPIECZEŃSTWO EUROATLANTYCKIE W ASPEKCIE ZAGROŻEŃ PŁYNĄCYCH Z POLITYKI FEDERACJI ROSYJSKIEJorga¬ni¬zo-waną przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.Read More…