31Sie/18

JĘZYKI I DIALEKTY NA POGRANICZACH, KRESACH I PERYFERIACH IN MEMORIAM PROFESSORIS SLAVOMIRI GALA

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej JĘZYKI I DIALEKTY NA POGRANICZACH, KRESACH I PERYFERIACH IN MEMORIAM PROFESSORIS SLAVOMIRIRead More…

27Sie/18

SAMODZIELNOŚĆ I WSPÓLNOTA W stulecie wywalczenia praw wyborczych Polek

Będziemy rozmawiać o: walce kobiet o prawa wyborcze na świecie/w Europie/Polsce okresu zaborów bataliach kobiet o prawo do uczenia się i nauczania na uniwersytetach oraz wykonywania specjalistycznych zawodów biografiach/autobiografiach emancypantek i emancypantówRead More…

20Sie/18

Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa

Celem konferencji jest podjęcie humanistycznej refleksji nad bezpieczeństwem, stanowiącym obecnie kategorię dynamicznie kształtującą dyskurs społeczny i naukową płaszczyznę badawczą. Ta wielowątkowa i procesualna funkcja bezpieczeństwa jest nie tylko pewnym fenomenem epoki nazywanejRead More…

26Lip/18

Oblicza polskiego patriotyzmu. Literatura – kultura – język (od czasów najdawniejszych do współczesności)

Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na ogólnopolską konferencję “Oblicza polskiego patriotyzmu. Literatura – kultura – język (od czasów najdawniejszych do współczesności)”, która odbędzie się 29 i 30 listopadaRead More…

20Lip/18

OD ZWOJU DO E-BOOKA KULTUROTWÓRCZA ROLA TEKSTÓW RELIGIJNYCH

OD ZWOJU DO E-BOOKA. KULTUROTWÓRCZA ROLA TEKSTÓW RELIGIJNYCH Kraków, 15–16 października 2018 r. W trakcie konferencji przedmiotem dyskusji proponujemy uczynić różnorodne gatunki wypowiedzi, które nazywamy „tekstami”, chociaż w wielu przypadkach ich oddziaływanieRead More…