09Gru/18

I OKN “Prawne i gospodarcze aspekty z Chińską Republiką Ludową”

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy, Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury i Prawa Chińskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Śląskiego mają przyjemność zaprosić na pierwszą na Śląsku Ogólnopolską Konferencję Naukową, poruszającąRead More…

28Lis/18

II konferencja naukowo-szkoleniowa INJO 2019 Innowacje w nauczaniu języków obcych. Interkulturowość w nauczaniu języka obcego.

Konferencje INJO kładą nacisk na popularyzację myślenia i działania innowacyjnego w zakresie nauczania języków obcych. Ponadto, pogłębiają one wiedzę na temat najnowszych osiągnięć współczesnej glottodydaktyki, psycholingwistyki i neurodydaktyki oraz umożliwiają uczestnikom konferencjiRead More…

23Lis/18

Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży

Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży – zachowania opozycyjno-buntownicze, zachowania dyssocjalne, zachowania agresywne. 📌 Termin szkolenia: 18.01.2019r. 📌 Cena szkolenia: 399 zł 🔴Ogólne informacje: W trakcie szkolenia zostaną przybliżoneRead More…

01Lis/18

Trauma and Nightmare – 2 nd International Interdisciplinary Conference

Trauma and Nightmare – 2 nd International Interdisciplinary Conference in Gdańsk, Poland 21-22 March 2019 Venue: Hotel Premium Gdańsk http://traumanightmare.ug.edu.pl CFP: Trauma and Nightmare “Trauma” and “nightmare” have become the most popularRead More…

07Paź/18

I Międzynarodowa konferencja nt. Evidence-based practice jako kierunek rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW PROFILAKTYCZO-RESOCJALZACYJNYCH WE WSPÓŁCZESNYCH ŚRODOWISKACH WYCHOWAWCZYCH

Zmiany w środowiskach wychowawczych, które obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat pociągają za sobą konieczność poszukiwania optymalnych modeli profilaktyki i resocjalizacji. Jest to zadanie trudne i wymagające podjęcia współpracy różnych podmiotów na wieluRead More…