01Lis/18

Trauma and Nightmare – 2 nd International Interdisciplinary Conference

Trauma and Nightmare – 2 nd International Interdisciplinary Conference in Gdańsk, Poland 21-22 March 2019 Venue: Hotel Premium Gdańsk http://traumanightmare.ug.edu.pl CFP: Trauma and Nightmare “Trauma” and “nightmare” have become the most popularRead More…

07Paź/18

I Międzynarodowa konferencja nt. Evidence-based practice jako kierunek rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW PROFILAKTYCZO-RESOCJALZACYJNYCH WE WSPÓŁCZESNYCH ŚRODOWISKACH WYCHOWAWCZYCH

Zmiany w środowiskach wychowawczych, które obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat pociągają za sobą konieczność poszukiwania optymalnych modeli profilaktyki i resocjalizacji. Jest to zadanie trudne i wymagające podjęcia współpracy różnych podmiotów na wieluRead More…