• Organizator konferencji: stowarzyszenie ARTmagedon

 • W imieniu organizatorów stowarzyszenie ARTmagedon ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową „Bezczas: stałość, skostniałość, tradycja”, która odbędzie się 9–11 kwietnia 2018 r. w klasztorze oo. dominikanów w Lublinie. Do udziału zapraszamy zarówno studentów, doktorantów, jak i młodszych pracowników naukowych. W tym roku w centrum naszych rozważań znajdzie się bezczas – pojęcie tajemnicze, niepokojące a zarazem sugerujące zobojętnienie a nawet marazm. Wśród zagadnień proponujemy:
  • stałość środków wyrazu artystycznego, motywów, archetypów;
  • niezmienne wizerunki osób, instytucji;
  • bezczas jako wieczność;
  • bezczas = ponadczas = pozaczas?;
  • wieczna moda na…;
  • trwałość form, materiałów, elementów kultury;
  • bezczas jako przestrzeń dla legend, snów, świata ponadrealnego;
  • życie w bezczasie – przypadki historyczne, medyczne jak i fikcyjne.
  Zachęcamy do własnego interpretowania proponowanego przez nas tematu! Wierzymy, że będzie on atrakcyjny dla historyków sztuki, historyków, filologów, socjologów, kulturoznawców, filozofów, teologów, psychologów, archeologów, politologów a także przedstawicieli nauk ścisłych: lekarzy, weterynarzy, matematyków, fizyków, biologów, architektów oraz innych, niewymienionych tu młodych specjalistów.
  Formularz i wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy wysłać wyłącznie na adres: bezczas@interia.com najpóźniej do 4 lutego 2018 roku. Do 14 lutego poinformujemy, które referaty zostały zakwalifikowane do przedstawienia podczas konferencji. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Każdy współautor uczestniczący w konferencji wnosi opłatę (drugi i kolejni autorzy – opłata 50 zł za osobę). Czas wystąpienia nie może przekraczać 20 minut.
  Planujemy również wydać zgłoszone teksty, które przejdą pozytywnie proces recenzji w formie recenzowanej zbiorowej monografii spełniającej wymogi ministerialne.
  Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod linkiem: https://1drv.ms/f/s!ApNox02fEt9NjSCrsSdv5WDaDvGO
  Do zobaczenia w Lublinie!

  Organizatorzy:
  Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa Instytutu Historii Sztuki KUL
  stowarzyszenie ARTmagedon
  Bazylika i Klasztor Dominikanów w Lublinie
  Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki KUL
  Katedra Muzeologii w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH UKSW