Zapraszamy na konferencję “Badania publiczności w instytucjach kultury” organizowaną w ramach współpracy Zakładu Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego, która odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2019 roku, na kampusie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Będzie ona szansą do włączenia się w dyskusję na temat możliwości i potrzeb badań odbiorców instytucji kultury.

Chcielibyśmy aby konferencja stała się okazją do prezentacji własnych badań i doświadczeń w zakresie:
– prowadzonych badań preferencji odbiorców oferty instytucji kultury;
– oceny oferty instytucji kultury przez odbiorców;
– wykorzystywanych przez instytucje kultury kanałów dystrybucji informacji o swojej ofercie;
– rozpoznawalności marki instytucji kultury;
– badania poziomu identyfikacji i lojalności wobec instytucji kultury.

Będziemy także poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania:
– jakie są drogi wyboru oferty kulturalnej przez odbiorców?
– jakie są relacje pomiędzy odwiedzającymi (użytkownikami), a współtwórcami kultury?
– jakie są granice partycypacji odbiorców w kształtowaniu oferty instytucji kultury?

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie raport podsumowujący projekt badawczy Krakowski odbiorca kultury realizowany przez Zakład Zarządzania Kulturą w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Filharmonię Krakowską, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, oraz Muzeum Narodowe w Krakowie przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Nabór referatów i posterów trwa do 28 lutego 2019.

Chęć udziału (zarówno czynnego, jak i biernego) prosimy zgłaszać przez formularze dostępne na stronie: www.badania.kultura.uj.edu.pl/konferencja

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: badania.kultury@uj.edu.pl