Celem Konferencji Naukowej pt. „BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW” jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego też podejmowane będą aktualne tematy naukowe z różnych dziedzin badań naukowych.

Tarnów 15-16 września 2017 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. Słowackiego 7, 33-100 Tarnów

Wrocław 22-23 wrzesień 2017 r.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Sopocka 23, 50-344 Wrocław