All posts by Konferencje Naukowe

22Lis/16

VІ MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA INTERNETOWA «AKTUALNE PROBLEMY NAUK HUMANITARNYCH W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW»

Konferencja będzie miała miejsce w trybie zdalnego uczestnictwa. Materiały konferencji zostaną udostępnione w tytule naukowym «Humanistyczne korpus» – zbiór naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i opublikowanym na stronie internetowej filosof.npu.edu.ua/ (rubrykaRead More…

22Lis/16

Konferencja “Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości. Ujęcia prospektywne oraz interdyscyplinarne”

Celem planowanej konferencji jest przedstawienie szerokiego spektrum poglądów,opinii, predykcji oraz teorii koncentrujących się w obszarach nauk ekonomicznych i społeczno-politycznych. Zaprezentowana i zdiagnozowana zostanie obecna sytuacja społeczno-gospodarcza Polski, która będzie stanowić punkt wyjściaRead More…