Rok 1918 to przełomowa data w dziejach Polski, Europy, świata. Powstał wtedy nowy ład polityczny na naszym kontynencie, odrodziło się państwo polskie. Ale historia nie toczy się tylko na szczeblu politycznym w wymiarze międzynarodowym, toczy się w rodzinach, społecznościach lokalnych, różnych środowiskach. Na sesji „Rok 1918 w mojej wsi, w moim mieście, w moim kraju, w moim świecie” chcielibyśmy zwrócić uwagę na ten wymiar, pokazać jak ów rok przebiegał w konkretnej wsi, mieście, regionie, kraju, ale także w rozmaitych kręgach społecznych, narodowościowych, kulturowych; również jak poszczególne osoby zachowywały się, reagowały na zmieniającą się sytuację, czy miały świadomość przełomowości tych wydarzeń. Nie ograniczamy się tylko do terenów polskich, chcemy spojrzeć na 1918 r. także z szerszej europejskiej perspektywy. Zapraszamy więc do udziału w konferencji badaczy z innych krajów, dla których rok 1918 miał szczególne znaczenie. Zależałoby nam na tekstach opartych na materiałach źródłowych powstałych w tamtej epoce, aby lepiej oddać jej klimat, pokazać jak ludzie w tamtym czasie myśleli, działali, czy po prostu żyli. Czy zajmowała ich tylko wielka polityka czy też sprawy życia codziennego. Zapraszamy do udziału w naszym sympozjum nie tylko historyków, ale także historyków sztuki, literatury, gospodarki by pokazać rok 1918 rok w szerszym kontekście.
Osoby zainteresowane prosimy o przygotowanie wystąpień konferencyjnych [max. 20 minut] i nadesłanie abstraktów [max. 800 znaków]. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55 lub drogą elektroniczną [piotr.derengowski@ug.edu.pl] do 16 lutego 2018 r. Wygłaszane na sesji referaty ukażą się drukiem. Opłata konferencyjna 250 zł.