Celem Konferencji będzie próba podsumowania prac z zakresu problematyki badawczej dotyczącej funkcji
przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych i doświadczeń w zakresie edukacji przedsiębiorczości
w dydaktyce szkolnej i akademickiej. Z okazji Jubileuszu stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, będziemy zmierzać do zarysowania rozwoju problematyki badawczej przedsiębiorczości i określenia jej miejsca w polskiej
geografii ekonomicznej. Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości natomiast poświęcony będzie wymianie wiedzy i doświadczeń dotyczących metodyki i treści nauczania przedsiębiorczości.
Termin konferencji: 8-9 październik 2018 r., Kraków
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 wrzesień 2018 r.
Więcej na stronie konferencji: www.przedsiebiorczosc.eu