Szanowni Państwo!

Koło Naukowe Historyków wraz z Instytutem Historii Akademii Pomorskiej oraz Polskim Towarzystwem Historycznym oddział w Słupsku organizuje w dniu 10 maja 2018 r.
Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. „Rzeczpospolita niepodległa – od idei do urzeczywistnienia”.
Interesować nas będzie ujęcie interdyscyplinarne: aspekt historyczny, literacki, antropologiczny, socjologiczny czy kulturotwórczy. Chcemy zatem zaprosić historyków, literaturoznawców, kulturoznawców, antropologów, historyków sztuki, muzealników, socjologów, muzykologów etc. do wspólnego dyskursu w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Zagadnienia, nad którymi chcielibyśmy się pochylić to: drogi do odzyskania niepodległości, „ojcowie” niepodległości, koncepcje wolnej Polski, udział kobiet w życiu politycznym, społecznym i artystycznym, udział polskich artystów w działaniach wojennych, nowe tendencje artystyczne (od malarstwa po grafikę użytkową: plakaty, znaczki, pocztówki, ulotki oraz inne przedstawienia propagandowe), mit powstańca, narodowy indyferentyzm, zapis w literaturze polskich wątków narodowowyzwoleńczych.
Na zgłoszenia tematów wraz z krótkimi streszczeniami czekamy do końca marca 2018 roku pod adresem: knh.ap.slupsk@gmail.com, edytafoltyn@wp.pl
Przewidujemy wydanie recenzowanego tomu konferencyjnego. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł.
Pozdrawiamy z Pomorza Środkowego i czekamy na odpowiedź…