24lis/15

Seminarium „Akademicki Szczecin a Centra Usług Wspólnych”

Celem seminarium jest zwrócenie uwagi na problem dopasowania oferty kształcenia uczelni wyższych oraz profilu absolwentów do potrzeb rynku pracy. Inicjatywa seminarium powstała w związku ze współpracą nawiązaną przez KBiFP ZFOiB WZiEU z UniCredit Business Integrated Solutions Oddział w Polsce. Jednym z efektów tej współpracy jest opracowanie i realizacja wspólnego programu studiów w formie specjalności Bankowość i Finanse Centrów Finansowych SSC.

Organizatorzy seminarium pragną zwrócić uwagę na rosnącą w regionie rolę centrów usług wspólnych, potrzebę kształcenia dedykowanego, w tym niemieckojęzycznego oraz na inne aspekty determinujące szanse absolwentów szkół wyższych na rynku pracy.

Podczas seminarium studenci będą mieli możliwość odbycia rozmów z przedstawicielami działów personalnych firm reprezentujących sektor BPO / SSC oraz wzięcia udziału w loterii i wygrania indywidualnych konsultacji w takich działach, otrzymają także certyfikaty uczestnictwa w wydarzeniu. Udział studentów w seminarium traktowany jest równoznaczne z obecnością na zajęciach zaplanowanych dla nich w tym dniu.

Szczegółowy program seminarium dostępny jest na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego.

21lis/15

I ogólnopolska konferencja naukowa „Post-2015 Development”

Konferensjca jest manifestem nowej strategii rozwoju, odbywa się w Krakowie, 19-20 listopada 2015. Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia w niej udziału, gdyż jest poświęcona studiom nad rozwojem (Development Studies). Konferencja jest zatytułowana „Post-2015 Development. Manifest nowej strategii rozwoju” odbędzie się w Krakowie, w dniach 19-20 listopada 2015 r.